ახალი ქსელები
ეგრისი
ფოპტნეტი
8-128
დამფუძნებლები

შ.პ.ს. "ახტელი" ჩამოყალიბდა 1996 წლის 2 აგვისტოს.
მისი დამფუძნებლები არიან:

  • შპს "ახტელი" - ს დამფუძნე ბელი არის:
  • შპს "ახალი ქსელები"
  • შპს "ახტელი" არის "ახალი ქსელების" მიერ დაფუძნებული ერთ-ერთი წარმატებული კომპანია ადგილობრივი სატელეფონო ქსელის ბაზარზე, რომელიც ფუნქციონირებს ქ.თბილისში "7" - ინდექსიანი სატელეფონო სადგურის ზონაში.